Eerste project resultaten

Op 1 april 2019 zijn de eerste resultaten van het PRECODE-project beschikbaar gekomen. Het PRECODE-project heeft als doel om te komen tot een tijdige diagnose en passende hulp voor jonge mensen met dementie. Ten behoeve hiervan was het eerst noodzakelijk tot een eenduidige naamgeving, definitie…

Lees verder

Start Precode-project

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor de mensen met dementie zelf als voor het gezin. Zij hebben behoefte aan passende zorg en behandeling, welke beperkt beschikbaar is. Om goede en passende zorg te kunnen leveren, is het van belang om zicht te…

Lees verder