Start prevalentie schatting Rotterdam

PRECODE WP4 – Een studie naar de prevalentie van mensen met dementie op jonge leeftijd Op 1 februari 2020 is de PRECODE-studie van start gegaan! Om de juiste prevalentie te kunnen achterhalen vragen we aan alle zorgverleners die in aanraking komen met dementie op jonge…

Lees verder

Eerste project resultaten

Op 1 april 2019 zijn de eerste resultaten van het PRECODE-project beschikbaar gekomen. Het PRECODE-project heeft als doel om te komen tot een tijdige diagnose en passende hulp voor jonge mensen met dementie. Ten behoeve hiervan was het eerst noodzakelijk tot een eenduidige naamgeving, definitie…

Lees verder

Start Precode-project

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor de mensen met dementie zelf als voor het gezin. Zij hebben behoefte aan passende zorg en behandeling, welke beperkt beschikbaar is. Om goede en passende zorg te kunnen leveren, is het van belang om zicht te…

Lees verder