Skip to content

Werkpakket 5, PRECODE-GP (GeheugenPoli) wordt uitgevoerd door Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie VUmc. In PRECODE-GP proberen we inzicht te krijgen in het aantal patiënten met en de kenmerken van patiënten met dementie op jonge leeftijd in alle geheugenpoliklinieken in Nederland.
In de toekomst willen we ook het beloop van dementie op jonge leeftijd in kaart brengen door de data die we verzamelen in het kader van PRECODE-GP te koppelen aan bestaande medische databases, zoals CBS, Vektis en Register Dementiezorg en Ondersteuning. Daarnaast willen we met behulp van Patient Reported Outcome Measures (PROMS) aan de patiënt zélf vragen hoe het met hen gaat.
Om deze doelen te behalen, hopen we dat uiteindelijk alle ruim 80 geheugenpoli’s in Nederland deelnemen aan PRECODE-GP.
Onderstaande geheugenpoliklinieken doen al mee, staat uw geheugenpolikliniek hier binnenkort ook tussen? Neem contact met ons op!

Back To Top