Skip to content

Het PRECODE-project wordt mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland, het Gieskes Strijbis fonds en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het PRECODE-project is onderdeel van het Deltaplan Dementie.

Doelstellingen

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen. Het treft mensen in een actieve levensfase waarin zij nog volop in het leven staan. Meestal hebben mensen nog een baan als ze de diagnose te horen krijgen. Door het verlies van werk ontstaan vaak financiële problemen. Ook heeft de diagnose een enorme impact op het gezin. De beschikbaarheid van gespecialiseerde zorg is voor jonge mensen met dementie cruciaal maar beperkt. Hierdoor moeten zij vaak noodgedwongen gebruik maken van voorzieningen voor ouderen. Om voldoende passende hulp voor deze specifieke doelgroep te ontwikkelen is het essentieel om over accurate gegevens te beschikken hoe vaak en welke vormen van dementie op jonge leeftijd voorkomen in Nederland. Deze gegevens zijn op dit moment niet beschikbaar. Huidige schattingen zijn gebaseerd op gedateerde gegevens.

Een tweede probleem bij het vinden van passende hulp is dat het lang duurt voordat de juiste diagnose wordt gesteld, omdat dementie op jonge leeftijd moeilijk te herkennen is. Op jonge leeftijd duurt het gemiddeld 4,4 jaar tot er een diagnose dementie is gesteld. Bij oudere mensen is dit 2,8 jaar. Bij 45% in de jonge groep wordt eerst een andere diagnose gesteld zoals een depressie of burn-out. Hierdoor krijgt men geen of de verkeerde hulp. Onduidelijkheid over onverklaarbare moeilijkheden in het dagelijks leven en veranderingen in persoonlijkheid zorgen voor gevoelens van frustratie en veel spanningen binnen het gezin. Om sneller tot een juiste diagnose te komen en passende hulp te bieden, is het nodig om de herkenning van dementie op jonge leeftijd te verbeteren. De huisarts speelt hierbij een cruciale rol omdat mensen daar vaak het eerste terecht komen met hun klachten. Inzicht in de huidige toegang tot zorg na de diagnose geeft aanknopingspunten voor het optimaliseren van aansluitende passende hulp en zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Laatste nieuws

Het PRECODE-project richt zich op de volgende drie doelstellingen:

Frequentie

het inzichtelijk maken hoe vaak dementie op jonge leeftijd voorkomt en om welke vormen van dementie het gaat.

Herkenning

het verbeteren van de herkenning van dementie op jonge leeftijd zodat er een tijdige diagnose kan worden gesteld.

Zorg

het in kaart brengen van de toegang tot zorg na de diagnose om de hulp en ondersteuning aan jonge mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Back To Top