Skip to content

Start Precode-project

Start Precode-project

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor de mensen met dementie zelf als voor het gezin. Zij hebben behoefte aan passende zorg en behandeling, welke beperkt beschikbaar is. Om goede en passende zorg te kunnen leveren, is het van belang om zicht te hebben op het aantal jonge mensen met dementie. Door gebrek aan eenduidigheid over de terminologie van dementie op jonge leeftijd, is het lastig onderzoek hiernaar doen.

In mei 2018 is daarom het PRECODE-project gestart, een landelijke studie gericht op het komen tot een tijdige diagnose en passende hulp bij jonge mensen met dementie. In het project worden de volgende vier onderzoeksvragen beantwoord:

(1) Hoe definiëren wij ‘dementie op jonge leeftijd’?

(2) Wat is de geschatte internationale prevalentie van dementie op jonge leeftijd?

(3) Hoeveel mensen met dementie op jonge leeftijd en met welk subtype zijn er in Nederland?

(4) Wat zijn vroege herkenningssignalen van dementie op jonge leeftijd in de huisartspraktijk en hoe verloopt de toegang tot zorg na de diagnose?

Het PRECODE-project is een samenwerkingsverband tussen vier Alzheimercentra, namelijk die te Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht, het NIVEL en Alzheimer Nederland. Het project loopt tot 2022.

Back To Top