Ga naar hoofdinhoud

PRECODE

prevalence recognition and care pathways in young-onset dementia

Het PRECODE-project richt zich op:

Frequentie

het inzichtelijk maken hoe vaak dementie op jonge leeftijd voorkomt en om welke vormen van dementie het gaat.

Herkenning

het verbeteren van de herkenning van dementie op jonge leeftijd zodat er een tijdige diagnose kan worden gesteld.

Zorg

het in kaart brengen van de toegang tot zorg na de diagnose om de hulp en ondersteuning aan jonge mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Het PRECODE-project

Het project wordt uitgevoerd door het Alzheimercentrum Limburg, het Radboudumc, het Alzheimercentrum Amsterdam, het Erasmus Medisch Centrum, het Nivel en Alzheimer Nederland.

De eerste fase van het project is gericht op het realiseren van consensus over de definitie van dementie op jonge leeftijd wat betreft naamgeving, de leeftijdsgrens die we willen hanteren en welke aandoeningen ten grondslag liggen aan dementie op jonge leeftijd. Aan de hand van deze resultaten zal in de internationale literatuur worden gezocht naar studies over dementie op jonge leeftijd, om op basis hiervan tot een eerste schatting te kunnen komen van de prevalentie van dementie op jonge leeftijd. Om vervolgens tot een nog nauwkeurigere schatting van de prevalentie en incidentie van mensen met dementie op jonge leeftijd in Nederland te komen, zal in een afgebakende periode in kaart worden gebracht hoeveel mensen de diagnose dementie op jonge leeftijd krijgen. Dit doen we in samenwerking met het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN), huisartsen, casemanagers en andere zorgorganisaties en zorgprofessionals betrokken bij de doelgroep. Onderdeel van dit project is ook het opzetten van een landelijke database, zodat we in de toekomst nog beter zicht kunnen krijgen op het aantal mensen met de diagnose dementie op jonge leeftijd. Tenslotte zal in samenwerking met huisartsen worden gekeken naar de klachten waarmee mensen zich in de periode voorafgaand aan de diagnose bij de huisarts hebben gemeld en welke hulp is ingezet na de diagnose.

Laatste nieuws

Deelname geheugenpoli's

Prevalentie jonge mensen met dementie in Nederlandse geheugenpoli’s: PRECODE-GP

Ons doel is om alle Nederlandse geheugenpoli’s te betrekken.
Onlangs zijn we gestart in:

Moet uw geheugenpoli hier ook tussen staan? Neem contact op!

Back To Top